Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Agricultural Science Journal- VASJ) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp được xuất bản lần đầu tiên năm 1963. Tạp chí trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (Giấy phép xuất bản số 87/GP-BTTTT ngày 17/3/2003);  Tạp chí Khoa học và Phát triển (Giấy phép xuất bản số 1124/GP-BTTTT ngày 25/6/2012). Năm 2016, Tạp chí được đổi tên thành Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Giấy phép xuất bản số 148/GP-BTTTT ngày 29/3/2016). Tạp chí có chỉ số ISSN 1859-0004.